9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Pondelok, 16. 11. 2020 / 12:00

Nie ste registrovaný? Zaregistrujte sa na stránke Solen.sk

Generálny partner

Vážení lekári, partneri a účastníci,

Dovoľujeme si Vás informovať, že tento rok sa 9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, neuskutoční prezenčnou formou v pôvodnom termíne 5. – 6. november 2020.

Vývoj epidemiologickej situácie i podmienky na organizovanie hromadných podujatí nás presvedčili, že dôležitejšie bude chrániť najmä Vás lekárov, využiť moderné technológie a zvoliť online formu podujatia – záznamy nahratých prednášok s možnosťou AD testov.

Online podujatie je organizované podľa predpisov Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní a je ohodnotené v rámci postgraduálneho vzdelávania CME kreditmi.

Programový výbor podujatia pripravil aj tento rok vysokokvalitný odborný program. Prednášky si budete môcť pozrieť v termíne a na mieste, ktoré Vám vyhovuje, vrátiť sa k nim opakovane či zdieľať s kolegami.

Virtuálne podujatie bude dostupné od 16. novembra 2020 na našom e-learningovom portáli mudr.online.

Ako sa k nemu dostanete a všetky podrobnejšie informácie dostanete po registrácii od nás mailom.

Tešíme sa na Vašu účasť! SOLEN, s.r.o.

Programový výbor:

  • doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
  • MUDr. František Cisárik, CSc.
  • MUDr. Gabriela Hrčková
  • RNDr. Robert Petrovič, PhD.

Organizátor:

  • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
  • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
  • Orphanet Slovakia

Vstup na online podujatie je zdarma.

Generálny partner
logo
Hlavní partner
logo
Partneri
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo