Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník

Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník

19. 10. - 31. 12. 2020

Nie ste registrovaný? Zaregistrujte sa na stránke Solen.sk

Generálny partner

Vážení lekári, partneri a účastníci podujatia BOD,

Slovenská onkologická spoločnosť SLS, programový výbor podujatia a spoločnosť SOLEN poverená organizačným zabezpečením si Vás dovoľujeme informovať, že tento rok sa kongres LVII. Bratislavské onkologické dni 2020 neuskutoční prezenčnou formou v pôvodnom termíne 1. – 2. október 2020.

Do poslednej chvíle sme všetci dúfali, že sa nám pri dodržaní všetkých hygienických podmienok podarí usporiadať podujatie za fyzickej účasti v plánovanom termíne. Zo dňa na deň rapídne sa zhoršujúca pandemická situácia, v ktorej chceme chrániť najmä Vás lekárov, nás prinútila zvoliť inú formu tohto podujatia - Záznamy nahratých prednášok s možnosťou AD testov.

Programový výbor podujatia pripravil aj tento rok vysokokvalitný odborný program, ktorý čaká na čo najskoršie predstavenie aktuálnych tém z oblasti onkológie a bolo by škoda ho neuverejniť či presunúť na neurčitý termín do budúcnosti.

Veríme, že takáto forma Vám bude vyhovovať – prednášky aj posterovú sekciu z pripravovaného programu si budete môcť pozrieť aj v rozšírenej verzii, keďže nebudú časové obmedzenia ako pri real time kongrese, v termíne a na mieste, ktoré Vám vyhovuje, vrátiť sa k nim opakovane či zdieľať s kolegami.

Keďže zmena formy nastáva krátko pred termínom podujatia, vytvorenie kvalitných záznamov potrvá dlhšie a musí zohľadniť aktuálne možnosti všetkých prednášajúcich a prípravu AD testov.

Virtuálne BOD 2020 bude dostupné od 19. októbra 2020 na webovom rozhraní, ktoré bude dostupné po prihlásení. Link a doplňujúce informácie Vám pošleme e-mailom.

Bratislava, 29. september 2020
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Predseda organizačného výboru

Organizátor: Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Odborný garant: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.


Generálny partner
Novartis
Hlavní partneri
MSD Pierre Fabre Roche Takeda
Partneri
Amgen Angelini Astellas Astre Zeneca Bayer Boehringer Ingelheim Egis Janssen Oncology Krka Lilly
Inzerent

Hlavní partneri

image image image image