Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Štvrtok, 10. 12. 2020 / 13:00

Nie ste registrovaný? Zaregistrujte sa na stránke Solen.sk

Termín konania:
10. december 2020

Organizátori:
SOLEN, s.r.o.
forensic.sk
KINSTELLAR

Odborný garant a koordinátor podujatia:
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Registračný poplatok:
15 €
(poplatok zahŕňa sledovanie live stream podujatia, prístup ku záznamu podujatia a tiež prístup ku záznamu prednášok z minulého ročníka)

Spôsob platby:
Majiteľ účtu: SOLEN, s.r.o.
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK98 0900 0000 0051 7341 7288
Variabilný symbol: 10122020
Poznámka: meno účastníka
(v poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie a priradenie platby)

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Zaregistrovaní účastníci dostanú za sledovanie live streamu podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.
Za sledovanie podujatia zo záznamu, už nie je možné získať kredity CME.

Upozornenie:
Podmienkou pre prístup k live streamu je registrácia na stránke SOLEN a s týmito prihlasovacími údajmi sa následne prihlásite na mudr.online

Zaregistrujte sa na podujatie na stránke Solen.sk