XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Piatok, 22. 1. 2021

Nie ste registrovaný? Zaregistrujte sa na stránke Solen.sk

Venované pamiatke doc. MUDr. Pavla Sýkoru, CSc.

22. január 2021, Webinár zo záznamu vrátane AD testov

Pod záštitou:
Neuropediatrická sekcia SNeS SLS
Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK
Národný ústav detských chorôb
Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Organizačný výbor:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD. (odborný garant)
MUDr. Jaroslava Payerová
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. ✝
MUDr. Magdaléna Perichtová

Hlavné témy:
Nervovosvalové ochorenia
Genetika - neurogenetika
Epilepsia
Varia

Vstup na online podujatie je zdarma.

K webináru sa viažu 2 AD testy s možnosťou získať spolu 4 CME kredity. AD testy sú určené len pre lekárov členov SLK.