aktuálne udalosti

Pediatria pre prax, 61. pediatrické dni

24. - 25. 6. 2021

Radisson Blu Carlton Hotel , Bratislava

Novinky z ASCO, 13.ročník

Piatok, 25. 6. 2021

ONLINE

uskutočnené udalosti

Dialógy v onkourológii 2021/2

Piatok, 18. 6. 2021 / 15:30

Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4 , Prešov

Liečba pokročilej Parkinsonovej choroby z pohľadu neurologickej sestry

Utorok, 25. 5. 2021 / 16:00

ONLINE

Anorektum: Multidisciplinárny prístup v roku 2021

Streda, 5. 5. 2021 / 18:00

ONLINE

Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES

29. - 30. 4. 2021

ONLINE

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2021

Streda, 28. 4. 2021

ONLINE

Covid-19 a koža

Streda, 14. 4. 2021 / 16:00

ONLINE

Manažment prevencie venózneho tromboembolizmu u pacienta s COVID 19

Streda, 31. 3. 2021 / 15:00

ONLINE

Pokročilá parkinsonova choroba a kvalita života

Utorok, 9. 3. 2021 / 15:30

ONLINE

Dialógy v onkourológii 2021

Štvrtok, 11. 2. 2021 / 15:30

ONLINE

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Piatok, 22. 1. 2021

ONLINE