aktuálne udalosti

Najnovšie trendy v diagnostike karcinómu prostaty

17. 4. - 31. 5. 2023

ONLINE

Novinky z ASCO, 15. ročník

Piatok, 23. 6. 2023

Hotel Park Inn , Bratislava + ONLINE live stream

EEG kurz

18. - 22. 9. 2023

Workshopy BA, BB, MT, KE , ONLINE live stream

Bratislavské onkologické dni, LX. ročník

4. - 6. 10. 2023

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE live stream

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVII. ročník

27. - 28. 10. 2023

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE live stream

Dermatológia pre prax, 7. ročník

10. - 11. 11. 2023

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE live stream

12. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

15. - 16. 11. 2023

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE live stream

Psychiatria pre prax, 8. ročník

24. - 26. 11. 2023

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE live stream

uskutočnené udalosti

Pediatria pre prax, 63. pediatrické dni

4. - 5. 5. 2023

Hotel Park Inn , Bratislava + ONLINE live stream

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2023

Streda, 26. 4. 2023

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE live stream

11. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Štvrtok, 24. 11. 2022

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Streda, 16. 11. 2022

ONLINE , ONLINE – live stream

Dermatológia pre prax, 6. ročník

11. - 12. 11. 2022

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVI. ročník

21. - 22. 10. 2022

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE

Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

12. - 14. 10. 2022

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE

Novinky z ASCO, 14.ročník

Piatok, 24. 6. 2022

Hotel Saffron , Bratislava + ONLINE

Kurz klinickej epileptológie SLAE 2022

20. - 24. 6. 2022

ONLINE – live stream + praktické workshopy , workshopy: BA, BB, MT, KE

35. pracovné dni – Dedičné metabolické poruchy

9. - 10. 6. 2022

Grandhotel Praha , Tatranská Lomnica + ONLINE - live stream