aktuálne udalosti

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Piatok, 22. 1. 2021

ONLINE

uskutočnené udalosti

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Štvrtok, 10. 12. 2020 / 13:00

ONLINE

Dermatológia pre prax, 4. ročník

Pondelok, 30. 11. 2020 / 16:00

ONLINE

9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Pondelok, 16. 11. 2020 / 12:00

ONLINE

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník

Pondelok, 9. 11. 2020 / 12:00

ONLINE

Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník

19. 10. - 31. 12. 2020

ONLINE

Dialógy v onkourológii

Štvrtok, 17. 9. 2020

Trnava

Novinky z ASCO

Piatok, 26. 6. 2020 / 16:00

Hotel Carlton, Bratislava , Bratislava